Tvrtku Dinaco osnovala su dva brata, Ivan i Dragan Beni?ki, 1992. godine s misijom unapre?ivanja i razvoja primarne drvne industrije.

S obzirom na velik broj prili?no starih pilanskih postrojenja Dinaco je po?eo sa njihovom dogradnjom, rekonstrukcijom, automatizacijom i servisiranjem. No ubrzo se pokazalo da to nije dovoljno i da tr?i?tu treba ponuditi potpuno nova pilanska postrojenja, ona koja ?e potpuno odgovarati zahtjevima tr?i?ta.

Op?irnije